19-12-14

Op dit moment wordt een bril ontwikkeld die er voor kan zorgen dat doven en slechthorenden gemakkelijker deel kunnen nemen aan gesprekken.

 Deze speciale bril zet gesproken woorden en zinnen om in geschreven tekst. Vervolgens wordt deze tekst aan de binnenkant van de brillenglazen getoond.
De techniek hierachter is afgekeken van de spraakherkenningssoftware van smartphones. De bril ‘luistert’ als het ware naar de gesproken tekst van anderen en zet deze om in geschreven tekst. Deze geschreven zinnen worden geprojecteerd op de binnenkant van de bril, zodat de dove op deze manier een gesprek kan hebben waarbij ondertiteld word wat zijn of haar gesprekspartner zegt.

Bril met spraakherkenning

bril met spraakherkenningDeze bril met spraakherkenning komt voort uit een samenwerking tussen het LUCL (Leiden University Centre for Linguistics) en Stichting Plotsdoven. Deze speciale bril maakt gebruik van geavanceerde spraakherkenning. Deze software heeft ongeveer 20 minuten nodig om iemands stem en accent eigen te maken voordat ongeveer 90 tot 100% van alle woorden goed worden herkend. Dit kan een revolutionaire doorbraak zijn, aangezien de meeste doven en slechthorenden door middel van liplezen en spraakafzien ongeveer 20% van de woorden kunnen herkennen.
Michiel van Overbeek is de bedenker van deze bril met spraakherkenning. Overbeek is natuurkundige en merkte dat zijn gehoor achteruit ging op latere leeftijd. Hij maakte steeds meer gebruik van de ondertiteling op televisie om zijn favoriete programma’s te kunnen volgen. Hierdoor kwam hij op het idee om een speciale bril met spraakherkenning te ontwerpen zodat het hele leven ondertiteld kan worden.

Ontwikkeling

Op moment van schrijven is de bril met spraakherkenning nog volop in ontwikkeling. Er zijn namelijk nog enkele bugs die verholpen moeten worden. Zo zit er een vertraging in het omzetten van gesproken woorden naar geschreven tekst. Ook is de stemherkenning niet 100% accuraat, waardoor er soms verkeerde woorden geprojecteerd worden. Dit kan natuurlijk tot verwarring leiden tijdens een gesprek. Verwacht wordt dat de bril over ongeveer 2 jaar op de markt kan worden gebracht.

Blogarchief