20-02-14

Scholen in Engeland schenken te weinig aandacht aan dove leerlingen.

Deaf pupils


Orale dove leerlingen die communiceren met gesproken taal in plaats van gebarentaal raken nodeloos achter bij het leren lezen. Onderzoekers zeggen dat die kinderen dezelfde problemen hebben als dyslexische kinderen. Maar die krijgen hulp en de doven niet. In totaal werden in de test 79 kinderen gescoord. Het onderzoek wees uit dat de kinderen niet de nodige hulp kregen en daardoor nodeloos achterliepen op hun leeftijdsgenoten. 

http://www.bbc.co.uk/news/education-26240043

Blogarchief