11-02-14

Overstromingen in Engeland maken geen onderscheid tussen doof en horend.De blogster van At The Rim doet een oproep om dove en slechthorende mensen te helpen bij de overstromingen. Die mensen kunnen niemand verwittigen, er is geen electriciteit meer en de kans dat politie of legermensen gebarentaal kennen is minimaal. Er moet een speciaal fonds opgezet worden om die mensen op te sporen en te helpen.

http://attherimmm.blogspot.be/

Blogarchief