25-02-13

Iedereen spitst zijn oren; grote doorbraak voor doofheid!
 
 
 
Bradley Sharpe uit Mortdale die de ziekete van Menière heeft, geeft een voordracht over hoe hij zijn volle gehoor terugkreeg na een operatie. Sharpe, 40 jaar, is al 30 jaar doof aan een oor en heeft altijd met zijn gehoor gesukkeld. Hij ontdekte dat de firma Cochlear een toestel had ontwikkeld voor eenzijdige doofheid. Vorig jaar liet hij zich opereren voor een CI en heeft nu zijn gehoor terug. Ik heb horen heel erg gemist en ben blij dat ik het terug heb. Sharpe is de voorzitter van de Menière hulpgroep van Australië. 


(Het is nieuws, maar ik heb er wel mijn bedenkingen bij. De ziekte van Menière is in de eerste plaats een ziekte van het binnenoor met als zwaarste symptomen draaiduizeligheid, gehoorverlies en doofheid zijn bijkomend. Of zijn Menière nu ook opgelost is staat er niet bij.mt)

Blogarchief