02-01-13

Poetin legt de status van gebarentaal vast
 
 
 
President Poetin van de Russische federatie bevestigt de aanpassing van de wet dat de Russische gebarentaal als communicatiemiddel voor doven erkend wordt, met alle sociale gevolgen vandien. Daarmee komt hij tegemoet aan de voorschriften van de rechten van de mens die Rusland op 3 mei 2012 heeft getekend.

http://german.ruvr.ru/2012_12_30/99712228/

Blogarchief