16-11-12

Een kleuterklasje voor doven alleen
De kleine Noujoud gaat mee met de logopediste voor een beetje logo. Véronique Puel, de kleuterleidster van de zes kleintjes gebaart 'bravo'. Rayan hoort niet wat zijn juf zegt maar dank zij de gebarentaal begrijpt hij dat zijn oefening juist is. Van in september heeft de Elsa-Triolet school in Beauvais een speciaal klasje met zes dove kinderen. Ze doen dat op vraag van het centrum Rabelais. In het klasje van zes variëren de leeftijden tussen 2 en 5 jaar. De kinderen komen van over het hele departement. De leerlingen worden persoonlijk begeleid door specialisten van het Rabelaiscentrum, lessen gebarentaal, psychomotoriek, ergotherapie, logopedie, ritme en stemgeving. Ze worden ook voorbereid op een latere integratie, tijdens de middagpauzes zijn ze samen met de horende leerlingenhttp://www.sourds.net/2012/11/16/une-classe-de-maternelle-dediee-aux-enfants-malentendants/

Blogarchief