11-11-12

De nieuwe serie van de Nokia Lumia is perfect voor slechtzienden, doven en mensen die moeilijkheden hebben met spreken.
De Lumia 820 en 920 met Windows Phone 8 zijn de beste keuze voor mensen die slecht ziende zijn en het beste gebruiksgemak zoeken. Je kan vlugger en makkelijker leen omdat de gebruiker de tekst in berichten, emails kan veranderen, je kan het scherm vastzetten. Er zijn vier verschillende tekstgroottes. Met de mogelijkheid van hoog contrast, vind je al de ikonen en tekst in zwart-wit en een vaste achtergrond voor tekst die anders boven op een foto zou staan. Het scherm kan vergroot worden. Doven en slechthorenden zijn dan weer meer geholpen met de teletypewriter en de telecommunicatie-aanpassingen.http://www.propertymentorgroup.com/nokia-nysenoks-new-lumia-series-is-perfect-for-partially-sighted-deaf-and-speech-impaired/124767/

Blogarchief