16-10-12

Doof, vastberaden en verknocht aan Mozzarella.
Doof koppel dat restaurant opende in San Francisco krijgt nu ook een artikel in de New Your Times.

Russ en Melody Stein, die doof zijn, zijn de eigenaars van Mozzeria, een restaurant in San Francisco. De mensen die er werken gebruiken gebarentaal, pen en papier, munukaarten en het web om te communiceren.

Melody Stein gebruikt een iPad app om reservaties te bevestigen via een tolkendienst.http://www.nytimes.com/2012/10/14/jobs/a-deaf-couple-realize-a-restaurant-dream.html?_r=2&utm_source=buffer&buffer_share=3a4ce

Blogarchief