19-01-10Mia Jones (6), een dochtertje van dove Britse ouders, kon zich al op de leeftijd van acht maanden uitdrukken in gebaren. Toen ze drie jaar oud was, gebruikte ze de gebarentaal op een even vloeiende manier als een volwassene. Nu Mia zes jaar geworden is, leert ze haar driejarig broertje Oliver communiceren in gebaren.Ook al is Mia Jones niet doof, toch kon ze zich ontzettend snel
uitdrukken in gebaren. Haar ouders Craig en Jacqueline, die beiden slechthorend zijn van bij hun geboorte, zijn verheugd dat hun dochter op zo'n enthousiaste manier het voortouw neemt in het aanleren van de gebaren.

Mama en papa
"Mia gebruikt al tekens sinds ze acht maanden oud is", vertelt Jacqueline. "Haar eerste gebaren waren mama en papa". De ouders vinden het ontzettend belangrijk dat hun kinderen 'tweetalig' worden opgevoed. "Het is van cruciaal belang dat onze dochter en zoon beide talen even goed 'spreken' want ze moeten ook prima kunnen communiceren met hun vriendjes en grootouders".

Hartverwarmend
Toch zullen Craig en Jacqueline nooit aan hun kinderen vragen om op te treden als hun 'vertaler'. "Sommige dove ouders doen continu beroep op hun kinderen maar daar ben ik helemaal geen voorstander van", verklaart Jacqueline. Ondertussen is Mia vol enthousiasme alle gebaren die ze kent aan het leren aan broertje. Oliver (3) kan het nog niet zo goed als zijn zusje maar leert snel bij. De ouders vinden het alvast hartverwarmend om te zien. (hlnsydney/kve)

Geen opmerkingen:

Blogarchief