06-12-09Moeilijk te vinden eiwit wijst in richting van mechanisme achter hoorverlies
Een toevallige ontdekking bij een dove zebravislarve hielp bij het bepalen van de functie van een moeilijk te vinden eiwit dat nodig is voor het gehoor en het evenwicht. Hoorverlies kan als oorzaak hebben dat er een verkeerde weg gevolgd wordt bij het vertalen van geluidsgolven naar electrische impulsen die de hersenen kunnen begrijpen. Bij de originele studie zagen onderzoekers dat een vierde van de visjes niet reageerden op geluidsstimuli. Ze maakten er gebruik van om te onderzoeken wat de oorzaak kon zijn van dit extreme gehoorverlies. Op de foto elektron micrografieën van twee bundels haarcellen die het verschil tonen van die met (links) en die zonder (rechts) het proteïne Tmie.

http://newswire.rockefeller.edu/?page=engine&id=1008

Geen opmerkingen:

Blogarchief