13-12-09


Dove kinderen maken: eugenetica is eugenetica is eugeneticaEen interessante studie ontdekte dat kinderen van dove ouders die horen zich verzetten tegen het recht voor doven om embryo’s voor doofheid te selecteren.


Uit de studie.’Deze studie…de eerste in zijn soort onderzoekt het standpunt van horende kinderen van dove ouders over de preimplantatieve genetische diagnose en prenatale diagnose om voor of tegen doofheid te selecteren. Horende kinderen van dove ouders of CODA’s, zoals ze zichzelf noemen, zijn wijd verspreid in de dovenmaatschappij. Ze staan met één been in de dove wereld en in de horende maatschappij, en dit dubbel perspectief maakt hen ideaal geplaatst voor het academische discours over het gebruik van de genetische selectie voor of tegen doofheid. De studie omvatte twee complementaire stadia, waarbij om te beginnen, halfgestructureerde interviews gehouden werden met sleutelinformanten (CODA’s en professionele hulpverleners) als middel om later een elektronische vragenlijst op te stellen dat anoniem ingevuld werd door 66 personen. De deelnemers hadden meestal dezelfde inzichten als dove mensen zelf in de D/doof (de dove culturele maatschappij). Het verschil zat hem in hun opinie over het beschouwen van doofheid als een handicap of niet (45,5% vond doofheid als een culturele minderheidsgroep eerder dan een handicap), hun ambivalente houding tegenover het hebben van dove of horende kinderen (72,3% gaf geen voorkeur op) en hun algemene afkeuring van het gebruik van genetische technologieën om te selecteren voor of tegen doofheid (60% geloofde dat reproductietechnologieën, als ze zou gebruikt worden om te kunnen kiezen of een baby doof of horend zou zijn, niet beschikbaar zou mogen zijn voor de maatschappij).’(Persoonlijke commentaar van blogger: ‘Helemaal terecht, en zeker niet alleen voor de dovenmaatschappij. Het nageslacht bepalen om een persoonlijke wens te vervullen is verdrukking. Het behandelt onze kinderen als een consumentenproduct. Het ontkent de gelijkheid van kinderen omdat ze trekken zouden hebben die wij niet willen en beperkt hun vrijheid door de kracht van de genetische selectie. Het behandelt ook de niet gewensten als medische afval. Eugenetica is eugenetica is eugenetica welke beslissing er ook genomen wordt.http://www.firstthings.com/blogs/secondhandsmoke/2009/12/13/making-deaf-children-eugenics-is-eugenics-is-eugenics/

Geen opmerkingen:

Blogarchief