21-11-09


Heilige Vader herinnert doven eraan dat het evangelie er ook voor hen isVaticaanstad, 21 november 2009. Vanmorgen ontving de paus 400 deelnemers aan de internationale conferentie voor doven. De conferentie had als titel’ Effata! Doven in het leven van de kerk’. De paus refereerde naar de passage uit de Bijbel volgens Marcus waar Jezus een dove man apart neemt en zijn ogen ten hemel richt en zegt:’effata’, wat betekent, open u. Op dat moment kreeg de man zijn gehoor terug en zijn tong kwam los en hij sprak duidelijk. De paus had het ook nog over spirituele doofheid. Mensen die de stem van God niet horen. Maar hij betreurde het ook dat doven niet altijd behandeld worden zoals het hoort. Aanvaarding, solidariteit en samenwerking. De vele organisaties die ontstaan zijn om hun rechten en cultuur te verdedigen duiden erop dat er nog veel vooroordelen en discriminatie bestaat.http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=17782

Geen opmerkingen:

Blogarchief